JAKUB A JEHO PÁN. Pocta Denisovi Diderotovi v troch dejstvách

JAKUB A JEHO PÁN. Pocta Denisovi Diderotovi v troch dejstvách

Melancholická komédia sa v rukách režiséra Ondreja Spišáka, mení na divadlo sveta par excellence, povedané dnešným jazykom Milana Kunderu.

Putovanie Pána a jeho sluhu Jakuba je prelínané pútavými príbehmi, v ktorých sú Jakub a Pán protagonistami, ale aj divákmi. Divadlo v divadle je hrané s nadsázkou a humorom, v podaní zábavných postavičiek: remeselníci Ozembuchovci, gauner rytier, bohatá markíza, sukničkár markíz. Tieto hry o láske, vernosti a zrade Pána ani Jakuba nikdy neomrzia, konfrontácia s ich vlastnými osudmi je pre nich príťažlivá, hoci miestami aj trpká. Nad všetkým je však poznanie o priateľstve a dôvere, ktoré im uľahčuje putovanie životom.

Dvojica Jakub a Pán už niekoľko storočí patrí k archetypálnym postavám svetovej literatúry.

Metaforicky je ich príbeh príbehom ľudstva, veď od nepamäti si kladieme viac-menej rovnakú otázku: „... a sme my vôbec dobre napísaní“?

Upozornenie: V divadelnej inscenácii Jakub a jeho pán sa fajčí a používa sa dymostroj.

Dĺžka podujatia: 140 minút
Rok výroby: 2023
Dátum lokálnej premiéry: 8. december 2023

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

Autor divadelnej hry

 • Milan Kundera

Réžia

 • Ondrej Spišák

Preklad

 • Milan Lasica, Slovensko

Dramaturgia

 • Andrea Domeová

Scéna

 • Szilárd Boráros

Návrh bábok

 • Szilárd Boráros

Kostýmy

 • Katarína Hollá, Slovensko

Hudba

 • Michal Novinski

Výber hudby

 • Michal Novinski

Hrajú

 • Marián Miezga
 • Juraj Kemka
 • Anna Šišková
 • Pavol Šimun
 • Tomáš Turek
 • Róbert Jakab
 • Sarah Arató
 • Františka Horváthová a. h.

Masky

 • Martin Blizniak