Od farby k štruktúre - Ľubomír Miča

Od farby k štruktúre - Ľubomír Miča

Galéria

Svojou aktuálnou, v poradí už treťou výstavou na Myjave, sa senický rodák Ľubomír Miča (nar.1960) naďalej hlási k abstraktnému maliarskemu prejavu. Jeho prezentovaná kolekcia z výberu najnovšej tvorby ostatných zhruba troch rokov sa už tradične obracia k vizuálnym kvalitám, založeným výlučne na kanonizácii nepredmetných výtvarných foriem a ich akčnom prenose na plochu obrazu. Ľubomír Miča už v úvode viac-menej opustil štetcový prednes i senzuálnu poetiku klasickej maľby a svoje úsilie koncentroval na gestickú moduláciu farebnej škvrny. Jeho dlhodobou, v našich podmienkach pomerne ojedinelou autorskou stratégiou je richterovsky citovaná lyrická abstrakcia, kde majú výnimočné postavenie optické vzťahy štrukturálne budovaných farebných hmôt.

Farba je tou výlučnou hodnotou, na báze ktorej Ľubomír Miča projektuje vlastné artistné ciele, autentickou stopou, ktorá je vizuálnou analógiou jeho subjektívneho vnútorného sveta. Farba ako prvok multifunkčný je hlavnou témou i prostriedkom výrazu, konštrukčným článkom, činiteľom emotívnym aj reflexívnym, demonštruje vlastnú hmotu i textúru. Je sýta, plná, agresívna, energicky nanášaná prudkým gestom – rozotieraná, exponovaná, potláčaná, inokedy kultivovaná aj lazúrami a rôznymi materiálovými kolážami. Kombináciou logickej úvahy, intuície i nevyhnutnej technickej náhody farba alternuje svetelný lúč, objem, priestor, perspektívu. Tieto farebné stretnutia sú pritom plné napätia. Pramení nielen v koloristickom výbere a expresii vlastnej amorfnej škvrny a jej nervnom situovaní na celej ploche obrazu, ale rovnako aj v dramatickom geste jej osobitého impulzívneho prednesu. Jednotlivé farebné pasty na báze oleja v širokom zábere spektra autor opakovane, mnohonásobne vrství cestou špecifickej špachtľovej techniky (rakel) až do výsledných reliéfne štruktúrovaných plôch. Charakteristický tvorivý modul v kontinuálnom procese zrenia doteraz prešiel a rovnako aj v súčasnosti prechádza rôznymi etapami – technickými i vizuálnymi. Snahou je otvárať nové nekonvenčné možnosti vyjadrenia 3D farebných vzťahov v ploche obrazu. Od počiatočných úsporných, málofarebných či temer monochrómnych kompozícií, ktoré obsahovali len zopár farebných, a tým aj štrukturálnych vrstiev, prechádza k súčasnej koloristickej férii s mnohonásobným vrstvením farebných pást. V poslednom období napr. autor reliéfnosť obrazu zvyšuje i rôznymi inovatívnymi technologicko-kreatívnymi zásahmi - implementovaním klasickej štetcovej kultúry v detaile štrukturálnej maľby, najnovšie na platforme maliarskeho sgrafita vyškrabáva niekoľko vrstiev farebných nánosov do rôznej hĺbky. V rámci mapovania autentických alternatív autor hľadá cesty či vybočenia aj v okruhu samotného žánru, keď okrajovo do vlastnej nepredmetnej projekcie izolovane resp. viac-menej asociatívne začleňuje i stopy reálnych prvkov, predovšetkým v okruhu prírodných inšpirácií, a uvoľňuje tak prísne abstraktné väzby.

Božena Juríčková

Trvanie výstavy: 2. 3. - 23. 3. 2023

Vernisáž: 2. 3. 2023 o 17:00 h

Kurátorka: Božena Juríčková

Dĺžka podujatia: 60 minút
Dátum lokálnej premiéry: 2. marec 2023

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.