Výkonné ľudské telo dnes a v budúcnosti

Výkonné ľudské telo dnes a v budúcnosti

Galéria

Prednáška pre odbornú, ale aj širšiu verejnosť

TÉMY:

- Všetci sme ľudia – a inak to NEBUDE (fyziologické možnosti ľudského organizmu)

- Súčasný stav populácie – východiská k výkonnostnému a vrcholovému športu

- Ako ďalej... tréning – diagnostika – výkon - „dlhovekosť“

- Individuálne schopnosti a ich rozpoznanie – základ pre výber na šport

- Výkonnostný šport (potreby a možnosti)

- Vrcholový šport (vrchol ľadovca)

- Umelé zásahy do procesu a ich následky

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. Predseda akademického senátu FTVS UK, Okrem aktívnej trénerskej práce sa venuje aj práci odbornej a vedeckej. Zaoberá sa okrem atletiky teóriou a didaktikou športu a špeciálne teoretickými základmi a východiskami pre kondičnú prípravu mládeže a dospelých vo volejbale a ostatných kolektívnych športoch.

Dĺžka podujatia: 60 minút
Dátum lokálnej premiéry: 3. november 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.